Panoramor över Nybondas

Några bilder över området runt vårt hus på gårdssidan

Vägen upp mot Nybondas

Vägen upp mot Nybondas

Vy över Nybondas gårdsplan

Vy över Nybondas gårdsplan

Nybondas gårdsplan

Nybondas gårdsplan

Vy mellan Gamlastugan och vårt hus.

Vy mellan vårt hus (Nybondas) och Gamlastugan (Forsgården)

Ladan och huset från bastuhuset

Ladan och huset från bastuhuset